Disclaimer

Laatste update: 10-11-2023

1. Voorwaarden gebruik
2. Merkenrecht e.d.
3. Affiliatie

Voorwaarden voor het gebruik van de website van Automotronica.nl

  1. Deze website is met grote zorg samengesteld. Niettemin geeft automotronica.nl geen garantie dat de informatie die in deze website is opgenomen of waarnaar wordt verwezen volledig en juist is en geschikt is voor het doel dat de gebruiker van deze website aan deze informatie geeft.
  2. automotronica.nl sluit derhalve elke aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de informatie op de automotronica.nl website inclusief gevolgschade en gederfde winst alsmede schade aan computer hard- en software. Desalniettemin draagt automotronica.nl er zorg voor dat de website voldoet aan actuele web-standaarden
  3. Het is automotronica.nl te allen tijde toegestaan deze website en de inhoud daarvan te wijzigen. automotronica.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen.
  4. Deze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Aangezien automotronica.nl geen toezicht heeft op de inhoud van andere websites aanvaardt automotronica.nl geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze websites van derden.

Merkrechten, Trademarks e.d.

Alle op deze website genoemde merken waaronder ‘BMW’, ‘Harman Kardon’, ‘Becker’ en anderen zijn eigendom van de rechtmatige eigenaar en worden op deze site gebruikt zonder intentie tot het schenden van het merkenrecht.

Affiliatie

automotronica.nl is op geen enkele manier geassocieerd met autofabrikanten, importeurs en/of auto-dealers. Wij zijn een volledig zelfstandig opererend bedrijf gevestigd in Nederland. Al onze overeenkomsten vallen onder Nederlands recht.